************************

САТИРА ВЪ СМЕШНЫХЪ КАРИКАТУРАХЪ И КАРТИНКАХЪ НА ХАПУГЪ И ПРОХИНДЕЕВЪ

****************************

Сатира в смешных карикатурах