*******************

АГИТПЛАКАТЪ:

Пародия на агитплакат СССР